Op Valentijnsdag ontving elke burgemeester in de provincie Antwerpen een liefdesbrief met de vraag om zich te engageren als Pleegzorggemeente. De bedoeling is om samen op zoek te gaan naar extra pleeggezinnen in de gemeente die een thuis kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of psychische problemen. Door de communicatiekanalen of de infrastructuur van de gemeente in te zetten om pleegzorg beter bekend te maken kunnen we als gemeente bijdragen.

Wat is pleegzorg?

Veel kinderen wonen bij hun mama en hun papa, andere kinderen wonen bij één van de twee. En sommige kinderen wonen een tijdje in een ander gezin, een pleeggezin. Zij zorgen voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet lukt. Maar er zijn ook volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek in pleegzorg. Het zijn pleeggasten en ze wonen in een gastgezin. Vaak zijn hun ouders zelf te oud om nog voor hen te zorgen. Dankzij hun gastgezin kunnen ze weer genieten van het leven in een gezin.

Pleegzorg bestaat in heel veel verschillende vormen. Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen zeven dagen in de week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het pleegkind of de pleeggast.