Beste bewoner(s) van Nijlen,

Wij zijn vijf studenten in ons tweede jaar hoger onderwijs Sociaal Werk te Thomas More Geel. Samen met de gemeente Nijlen en de organisatie ‘Huis van het Kind’ zijn we een project aangegaan om jonge en nieuwe gezinnen de weg laten vinden tot het buurtpunt Nijlen.

Door verbindingen te leggen tussen ouders onderling, maar ook tussen andere burgers uit de gemeente, hopen we om onze droom te realiseren en het sociaal netwerk en draagvlak van onze doelgroep te vergroten.

Om meer inzicht te krijgen in de noden en interesses van jonge en nieuwe gezinnen hebben wij een enquête opgemaakt.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken deze enquête in te vullen voor 31 januari 2021.

Als dank voor uw deelname, maar ook omdat wij beseffen dat dit voor jullie als ouders een bijzonder moeilijk jaar is, bezorgen wij u nadien op een corona-veilige manier een leuke attentie. Op de laatste pagina van de enquête kan u uw gegevens achterlaten.

Wilt u graag mee proeven van ons project? Of heeft u zin om eens mee te helpen in het buurtpunt? Of zet u graag samen met anderen de schouders eronder? Wij kijken er alvast naar uit om u te mogen verwelkomen als vrijwilliger. Op de laatste pagina van de enquête kan u uw gegevens achterlaten.

Vul de bevraging in!

Dear locals from Nijlen

We are 5 students in our second year Sociaal Work at university collage Thomas More Geel. Together with the community Nijlen and the organization ‘Huis van het Kind’ we have started a project to get young and new families with newborns to find their way to the neighborhood point Nijlen.

By making connections between the parents themselves, but alsof between other citizens from the community. We hope to realize our dream of enlarging the social network and base of our target audience.

To get more of an insight of the needs and interests of new and young families. We have created a survey.

May we politely request to fill out this survey before the 31st of January 2021.

As a thank you for your participation, but because we also realize 2020 was a hard year to get a baby. That’s why after you fill in the survey, we will deliver you a covid-free gift. On the final page of the survey you can fill in your information.

Would you like to be a part of our project? Or do you want to help in the ‘buurtpunt’? Or do you like to help other people? We are looking forward to welcoming you as a volunteer. You can leave behind your information on the final page of the survey.

Fill in the survey!